Handplockad kunskap
handplockad kunskap

Envir AB har tidigare ingått i Nordvästra Skånes Renhåll-nings AB. Sedan 2013 är Envir ett privatägt företag som specialiserat sig på plockanalyser.

Plockanalyser är en metod för karakterisering av avfall, vilket innebär att avfall handsorteras i olika fraktioner som vägs separat och en procentuell avfallssamman- sättning kan beräknas efteråt. Genom en plockanalys får man fram underlag som krävs för att förändra eller utvärdera ett insamlingssystem. Plockanalysresultat kan användas till:

- Ökad kunskap om dagens mängder och sammansättning     
   på avfall
- Utvärdering och jämförelse av olika insamlingssystem
- Kvalitetskontroll av källsorterat material
- Dimensionering av avfallssystemet, insamling + transport
- Uppföljning av mål i avfallsplaner
- Minskade avfallskostnader

Plockanalyserna genomförs av utbildad personal enligt standardiserade rutiner, framtagna av Envir och som redovisas i rapporten
”Manual för plockanalys av hushållsavfall i kärl och säckar, RVF Utveckling, 2005:19”. Arbetsledare för teamet har mer än 15 års erfarenhet av plockanalyser. Plockanalyser kan genomföras vid Envir:s avfallslabb baserat i Helsingborg, eller på plats hos kunden.
Besparing genom analys
Metod som ger svar
PDF:er & studier
Kontakt & INLOGG